Ankara Üniversitesi’ndeki ilk “İnsan İlişkileri Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı”, toplumda insan ilişkileri, öğrenme süreçleri, kişiler arası iletişim biçimlerine ek olarak bu süreçlerin gerçekleştiği toplumsal yapının ne olduğu ve nasıl araştırılacağı konularında bilgi ve beceri kazanılmasını sağlamayı hedefliyor. Program, bunun yanında kişilerde çoğulcu ve demokratik toplum içinde var olabilmek için gerekli olarak kabul edilen becerilerin geliştirilmesini amaçlıyor. Toplumun diğer üyelerinin çıkarlarının gözetilmesi program tasarımcıları tarafından önemseniyor.
DÖNEM PROJESİ-G
DÖNEM PROJESİ-E