Sağlık sistemi, sağlık kavramları ve sosyal hizmet ile halk sağlığı ilişkisi anlatılacak olup sağlık alanında sosyal hizmete değinilecektir.